Voor altijd in het hart

Afscheid van een kind

De band tussen ouder en kind is de meest intense van alle relaties. Het afscheid van een kind, is het verlies van een deel van jezelf als ouder.

Helaas gebeurt het nog te vaak dat we afscheid moeten nemen van een kind. Een kind uit handen moeten geven na overlijden is een haast ondraaglijke weg om te gaan. In deze kwetsbare periode probeer ik in alle rust te luisteren naar de ouders en hen te ondersteunen en begeleiden tijdens de dagen van afscheid nemen. Voor het rouwproces is het van belang dat ouders en andere gezinsleden, betrokken zijn bij het verzorgen van de uitvaart. Een kind dat overlijdt, laat naast de leegte in het gezin ook een leegte achter bij anderen in zijn of haar omgeving. Denk daarbij aan de grootouders, maar ook aan vriendjes, vriendinnetjes en klasgenoten. Samen uiting en vorm geven aan het verdriet maakt dat men ondersteuning kan geven aan elkaar. Dit geeft geborgenheid en biedt hierdoor troost, wat ook weer belangrijk is voor het rouwproces.

Estia Uitvaarten, afscheid van een kind

Estia Uitvaarten, afscheid van een baby

Afscheid van een (premature) baby

Het afscheid moeten nemen van een overleden (premature) baby is een ingrijpende gebeurtenis. In een tijd die vol staat van voorbereidingen op de komst van de baby, toekomstdromen en plannen. Verdriet in plaats van vreugde. Naast al het verdriet is er ook de onvoorwaardelijke liefde voor de baby en de trots.

Na het verpletterende nieuws komt vaak de onlosmakelijk verbonden vraag ‘wat nu?’ Wat te doen als ouders, wat te doen in die korte tijd die er samen met de baby is. Het is van groot belang, voor het rouwproces en het verder leven als ouders, om de grootst mogelijke aandacht te besteden aan de zorg voor de overleden baby.

De watermethode

Voor te vroeg geborenen, levenloos geboren kinderen en voor kinderen die vlak na de geboorte zijn overleden is er als mogelijkheid de watermethode. Voor meer informatie hierover kunt u met mij contact opnemen.

Onze hulp

Ik help graag om de uitvaart vorm te geven. Indien u verzekerd bent dan worden de uitvaartkosten in de meeste gevallen (geheel of gedeeltelijk) vergoed.

Wereldlichtjesdag

Elke jaar, op de 2e zondag van december, is het Wereldlichtjesdag. Samen wordt er stilgestaan bij alle kinderen die zijn overleden. Mensen over heel de wereld steken om 19.00 uur kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Door de verschillende tijdzones in de wereld ontstaat er om 19.00 uur een symbolisch lint van licht.

Hoe oud het kind is geworden of hoelang het geleden is maakt hierbij niet uit. Je kind blijft immers je kind! Voor altijd in je hart en gedachten!

De wereld wordt zo even letterlijk wat lichter voor mensen die een kind verloren hebben en daarnaast is er het besef dat je niet alleen bent met je verdriet.

Estia Uitvaarten, wereld lichtjes dag