Denken in mogelijkheden

Begraven of cremeren

Een van de eerste keuzes na een overlijden, is de keuze voor begraven of cremeren. Deze keuze wordt vaak mede bepaald door traditie en religie, hoewel ook het gevoel tegenwoordig steeds meer een rol speelt. In Nederland kiest ongeveer 40% voor een begrafenis en 60% voor een crematie.

Zo kiezen veel mensen voor een begrafenis, omdat er dan een duidelijke gedenkplek is. Het graf kan worden bezocht en dit kan troost bieden. Aan de andere kant moet een graf ook onderhouden worden. Daarnaast zijn er aan grafrechten, grafstenen en monumenten kosten verbonden. Bij een crematie is het lichaam er niet meer. Toch kan er wel een gedenkplek worden gecreëerd door bijvoorbeeld de as op een bijzondere plek uit te strooien of bij te zetten in een urnenmuur. Ook kan de as eventueel mee naar huis genomen worden.

Wat betreft het milieu zijn zowel begraven als cremeren ongeveer even belastend.
De afweging kan uit meerdere keuzes bestaan. Hieronder hebben we enkele punten voor u op een rij gezet.

Wilt u meer weten over een begrafenis of crematie?  Wij vertellen u graag welke begrafenis of crematie mogelijkheden er zijn.

Estia Uitvaarten, natuurbegraven, duurzame uitvaart, begraven of cremeren

Begrafenis

  • Een graf kan worden bezocht.
  • Er is keuze uit verschillende soorten graven, zoals een familiegraf en een algemeen graf.
  • Een begrafenis is over het algemeen duurder, omdat u grafkosten betaalt en een grafmonument nodig heeft.
  • Een graf heeft onderhoud nodig. Dit kunnen de nabestaanden zelf doen, maar er kan ook iemand voor worden ingehuurd.
  • Grafkosten kunnen worden afgekocht voor een bepaalde periode. Na deze periode kunnen de grafkosten worden verlengd.

Natuurbegraven steeds populairder

Er komen steeds meer natuurbegraafplaatsen. Bij natuurbegraven gaat het graf op in de natuur, dus er is geen onderhoud nodig. En vaak zit er eeuwige grafrecht op het graf, waardoor de grafkosten niet verlengd hoeven te worden.

Bepaalde stukken bos of hei krijgen de bestemming begraven, waardoor het mogelijk wordt uw laatste rustplaats te kiezen in de natuur. Monumenten zijn hier meestal niet toegestaan, wel eenvoudige markering van bijv. een schijf hout. Uiteraard kunnen wij u informeren over betreffende begraafplaatsen.

Crematie

  • De as van een overledene kan op een openbare plek geplaatst worden, maar er kan ook voor gekozen worden om de as thuis te houden.
  • Er is een ruime keuze voor het bewaren van de as. Denk hierbij aan een urn, assieraad, columbarium, urnennis, begraven van een urn of uitstrooien.
  • De kosten voor een crematie liggen meestal lager dan bij een begrafenis.
  • Alleen bij de keuze voor het begraven van de urn of voor een urnennis, komt er een lichte onderhoud bij kijken.
  • Alleen als u de as bewaart in een columbarium of urnennis heeft u te maken met kosten na het cremeren.

Colombaria - Estia uitvaarten