Denken in mogelijkheden

Condoleance

Condoleance wensen en mogelijkheden

De meeste nabestaanden organiseren bij de uitvaart een condoleance. Daarmee geven ze familieleden, vrienden, kennissen en anderen de gelegenheid om te laten weten dat ze meeleven met de naasten. Vooral na een uitvaart kan het fijn zijn om met de aanwezigen in een informele sfeer rustig na te praten en herinneringen op te halen. Het is vaak een enorme steun om te vernemen wat een dierbare voor een ander betekend heeft. Dit biedt troost en helpt bij de rouwverwerking.

Vaak heeft de condoleance de vorm van een informeel of formeel samenzijn, voor of na de plechtigheid. Wanneer er geen condoleance plaatsvindt vermeldt dan op de rouwkaart en in de rouwadvertentie ‘Condoleances alleen schriftelijk’.

Locatie voor een condoleance

Er wordt steeds vaker afgeweken van de traditionele condoleance met koffie en cake in een condoleanceruimte. En dat kan, er zijn geen regels voor een condoleance. Waar naasten en belangstellenden elkaar ontmoeten hangt helemaal van de wensen af. Het gaat erom dat familie en vrienden op een prettige manier samenzijn. De condoleance kan dus op een eigen manier worden ingevuld op ieder locatie. Daarbij kan er worden gekozen voor een speciale ruimte in een uitvaartcentrum en of crematorium. Maar een condoleance kan ook gehouden worden thuis, in een favoriet restaurant, buurthuis, of op een andere plek waar men zich prettig voelt en waar voldoende ruimte is voor de mensen die verwacht worden.

Wij helpen u graag om een locatie te regelen.

Condoleren, hoe doe je dat?

Condoleren kan op verschillende manieren. Zo kan aan de nabestaanden een kaartje of brief worden gestuurd met een persoonlijke boodschap. Natuurlijk kan er ook telefonisch sterkte worden gewenst.

Is er een uitnodiging verstuurd voor een samenzijn, dan kunnen de nabestaanden persoonlijk worden gecondoleerd. Bij een condoleance staan de familieleden of andere directe nabestaanden vaak op een centrale plek. De belangstellenden vormen een rij en gaan de familie een voor een bij langs om te condoleren. Wanneer er even geen behoefte is om al die handen te schudden dan kan er ook rustig worden gezeten. Condoleren kan ook later nog wel, door te bellen of een bezoekje te brengen. Troost bieden kan op veel manieren immers.

Woorden vinden bij een condoleance

Veel mensen vinden het moeilijk om de juiste woorden te vinden bij het condoleren van nabestaanden. Kent u de nabestaanden niet goed, dan is een zin als ‘Gecondoleerd met uw verlies’ prima. En anders kan dit meer persoonlijk zijn. Ook zonder woorden kan er worden laten zien dat er wordt meegeleefd. Bijvoorbeeld met een handdruk of omhelzing. Maak het in ieder geval niet te lang als er een hele rij mensen staat, die de nabestaanden ook graag wil condoleren.

Vragen over de condoleance? Stel ze ons gerust!