De notaris

Heeft de overledene een testament op laten maken dan zal er een afspraak moeten worden gemaakt met de notaris. Indien u niet zeker weet of er een testament is dan kunt u dit navragen bij uw eigen notaris. U kunt ook informatie inwinnen via de notaristelefoon 0900-3469393.

De notaris heeft een uittreksel van overlijden nodig deze krijgt u, indien u de uitvaart bij ons onderbrengt, van Estia Uitvaarten.

Werkzaamheden van een notaris

De notaris kan op verzoek van de naasten de volgende werkzaamheden uitvoeren:

 • Een onderzoek starten naar een testament of codicil.
 • Onderzoeken wie de erfgenamen zijn en contact met hen opnemen.
 • Contact opnemen met de in het testament benoemde executeur testamentair.
 • Nagaan of er voorzieningen moeten worden getroffen met betrekking tot minderjarige kinderen.
 • De verklaring van erfrecht of de verklaring van executele verschaffen.
 • Zorgen voor een overzicht van baten en schulden, en eventueel voor taxatie van goederen.
 • Adviseren over het (beneficiair) aanvaarden of verwerpen van de erfenis.
 • De aangifte van de successiebelasting verzorgen.
 • De akte van verdeling verzorgen.
 • Een (notariële) boedelbeschrijving maken.
 • Zich inschrijven in het boedelregister.
 • Overgaan tot boedelscheiding (akte van verdeling) nadat alle schulden zijn voldaan.
 • Het geldverkeer en de uitkering aan de erfgenamen regelen.

Estia Uitvaarten, notaris

Verplicht een notaris in te schakelen

Indien:

 • er minderjarige kinderen betrokken zijn.
 • iemand onder curatele staat.
 • iemand in een inrichting voor verstandelijk gehandicapten verblijft.
 • een verklaring van erfrecht nodig is.
 • er een testament wordt geopend.
 • een huis moet worden overgedragen.
 • de erfenis via de notaris verdeeld moet worden.
 • er sprake is van een faillissement.
 • uitstel van betaling is aangevraagd.

Meenemen naar de notaris

Neem de volgende papieren mee:

 • De overlijdensakte.
 • Uw identiteitsbewijs.
 • De volledige namen van de erfgenamen, hun adres, burgerlijke staat, geboortedatum en geboorteplaats.
 • Een kopie van het testament (indien aanwezig).
 • Het trouwboekje (indien aanwezig).
 • Een kopie van een samenlevingscontract (indien aanwezig).
 • Het codicil (indien aanwezig).
 • Bankrekeningnummer(s) van de overledene.

Kosten

Een notaris mag zijn uurprijs zelf bepalen. Daardoor zijn er grote verschillen tussen notarissen. Vergelijk de tarieven dus goed.

Ook wat hij allemaal regelt, de ervaring en hoeveel advies hij geeft, bepaalt hoe hoog de kosten zijn. Een laag tarief zegt niet alles, een goed advies kan namelijk heel veel geld uitsparen. De tarieven zijn vrij en dus hangen de kosten af van de tijd die de notaris aan de nalatenschap besteed. Er is een speciale regeling voor minder daadkrachtigen. U doet er goed aan om dit bij de notaris te melden.

Voor vragen neem gerust contact op met Estia Uitvaarten.