Geeft rust en troost

Digitale nalatenschap

In deze tijd wordt er veel digitaal gedaan. Het is dus belangrijk dat u ook uw digitale nalatenschap goed regelt. Het is verstandig om na te denken over wat u wilt dat er met uw sociale media accounts gebeurt zoals Facebook, Twitter en Linkedin. Al deze accounts blijven ook na uw overlijden voortbestaan.

Het kan voor nabestaanden een ingewikkeld en tijdrovend proces zijn om online gegevens te verwijderen of te wijzigen. Sociale netwerken en websites hanteren hiervoor zeer uiteenlopende werkwijzen. Er wordt veel via internet geregeld. Denk hierbij ook aan bankrekeningen, e-mail, iTunes tegoeden en PayPal accounts.

Wachtwoorden achterlaten

Bestanden op een computer zijn meestal beveiligd met een wachtwoord, waardoor uw nabestaanden niet bij de foto’s en andere data kunnen. Om deze data na uw dood voor iemand beschikbaar te maken, moet diegene uw wachtwoord weten. Deel nooit een wachtwoord.

U bent, in verband met privacy regelgeving, de enige die toegang heeft. Ook in het geval van uw overlijden, kan iemand niet zomaar uw data downloaden of verwijderen. Een optie is dat u uw wachtwoorden achterlaat in uw testament.

Toegang verkrijgen

Mocht het nu toch niet lukken om in de computer, tablet of telefoon te komen dan kunnen wij contact opnemen met Digitale Nazorg. Zij helpen nabestaanden met het verkrijgen van toegang tot apparatuur na een overlijden, voor dierbare herinneringen en antwoorden op vragen. Natuurlijk mag u direct met hen contact opnemen.

WEstia Uitvaarten, digitale nalatenschap

Hieronder vind u een lijst van meest gebruikte social media en de opties voor wat te doen met het account van degene die is overleden:

1. Facebook

Als een Facebook gebruiker is overleden, zijn er drie mogelijkheden voor het Facebook-profiel:

Als een Facebook-gebruiker is overleden kunnen de nabestaanden ervoor kiezen om het account te verwijderen. Dit verzoek moet bij Facebook worden ingediend. Het account wordt dan volledig verwijderd. Alle informatie, foto’s, statusupdates en vriendschappen worden verwijderd en zijn daardoor voor niemand meer te bekijken. Het Facebook account van de overleden persoon is dan volledig gewist. Deze opdracht kan alleen worden ingediend door naaste familieleden.

2. Twitter

Het account van een overleden Twitter-gebruiker kan door een familielid of ander bevoegd persoon worden gedeactiveerd. Hiervoor dient u een formulier in te vullen. (In het Engels)

U wordt gevraagd een aantal gegevens in te vullen en in welke relatie u tot de overledene staat. Nadat u het formulier heeft ingevuld ontvangt u per mail een bevestiging van uw aanvraag. U wordt vervolgens gevraagd de overlijdensakte en een kopie van het legitimatiebewijs te sturen. Nadat u dit heeft gedaan wordt het verzoek officieel in behandeling genomen.

3. LinkedIn

LinkedIn is een zakelijk netwerk waar veel automatische notificaties worden weergegeven. Hierdoor kan het voorkomen dat LinkedIn berichten plaatst over bijv. een jubileum. Om dit te voorkomen kunt u het account van een overleden persoon laten verwijderen. Hiervoor dient u een formulier in te vullen. (In het Engels)

Nadat u het formulier heeft ingevuld wordt de aanvraag in behandeling genomen. LinkedIn houdt u per mail op de hoogte van de status.

4. Instagram

Naast het verwijderen van het account kunt u ook de keuze maken het account de herdenkingsstatus te geven. Het profiel krijgt dan de zin “Ter nagedachtenis van” naast de naam van de overleden persoon en deze persoon komt niet meer voorbij in overzichten, zoals verjaardagsherinneringen.

5. Pinterest

Om het account van een overleden persoon te deactiveren of verwijderen moet je contact opnemen met Pinterest. Pinterest zal je ter verificatie om wat gegevens vragen.

6. Google (Google+, Gmail en Youtube)

Als de overledene geen inactiviteitsvoorkeuren heeft aangegeven, zijn er drie mogelijkheden wat u kunt doen met het account van de overledene. U kunt kiezen tussen: Het account van een overleden gebruiker sluiten. Het grote voordeel is dat iemand die hem of haar iets wil toesturen, een boodschap krijgt dat het mailadres niet meer bestaat.U kunt ook een verzoek indienen voor tegoeden in het account. Dat betekent dat als er op de één of andere manier nog geld op het account staat (bijvoorbeeld bij Google Play Store) dat u dit geld kunt terugvragen. U verkrijgt ook gegevens uit het account van de overleden gebruiker.

Estia Uitvaarten, Uitvaartwensen vastleggen

Uitvaartwensen vastleggen

Naast deze praktische zaken kunt u ook uw wensen voor de uitvaart vastleggen. Wilt u worden begraven of gecremeerd? Wie heeft u graag als spreker op uw uitvaart? Wat voor kist, muziek en bloemen wenst u? En welke uitvaartonderneming?

Leg eventueel uw wensen vast in het boekje ‘Mijn uitvaartwensen’. Dit boekje is hier te downloaden of kosteloos aan te vragen bij Estia Uitvaarten.