Met hart en ziel

De godin Estia

Estia is de Griekse benaming van de Godin Hestia en is de meest zachtaardige en liefdevolle van alle godinnen. Zij is de godin van het haardvuur en de gastvrijheid. Zij geeft hartelijkheid en warmte die van je huis een thuis maken. Haar naam duidt haar aan als de godin “die vastheid geeft”. Estia vertegenwoordigde als godin de persoonlijke geborgenheid en geluk.

Godin Estia’s haardvuur

Ter ere van haar brandde in elke stad een vuur dat nooit ofte nimmer mocht doven. Estia’s haardvuur hield symbolisch allen bijeen. Vandaag de dag herinnert het Olympisch vuur aan de kalme verbroedering en eenheid van alle volkeren nog aan Estia’s invloed.

Estia’s haardvuur heeft te maken met de ziel en het eigen huis, met ‘zijn’. Ze brengt troost en verlichting. Estia toont kracht in kwetsbaarheid. 

Elke bijzondere gebeurtenis in het leven in een familie gaf aanleiding tot een offer aan haar. Zo offerde men aan Estia bij het op reis gaan, bij het terugkomen, bij het opnemen van nieuwe leden in het huisgezin, bij geboorte, bij het huwelijk en bij de dood.

Griekse mythologie

In de Griekse mythologie was Estia van oorsprong de godin van de natuur. Deze betekenis is enigszins naar de achtergrond geschoven. Zij is name bekend als de godin van het huiselijke haardvuur, als de verbindende factor in familie en samenleving, de kern en ziel.  

Godin van de geborgenheid. Estia, een naam die perfect past bij de filosofie van Francine Oldenhuizing, eigenaresse en het vaste gezicht van Estia Uitvaarten.

Estia Uitvaarten - Godin EstiaDe godin Estia