Herinneringen blijven

Na de uitvaart

De uitvaart is voorbij. De wereld, uw leven is niet meer hetzelfde als voorheen. Er een leven vóór en een leven ná het verlies van uw naaste. Er volgt een periode van rouw en aanpassing aan het verlies dat u hebt meegemaakt.

Nagesprek

Ongeveer 10 dagen na de uitvaart vindt er een nagesprek met u plaats, we kijken dan samen terug op het afscheid en de weg die we daarin samen hebben bewandeld. Dit geeft inzicht in waar u mogelijk nog ondersteuning nodig heeft. Indien u wenst kunnen wij u advies geven voor hulp bij rouwverwerking

In dit gesprek is er ook ruimte voor allerlei vragen van praktische aard. Wellicht kunnen wij u nog helpen bij het versturen van persoonlijke dankbetuigingen, informatie verstrekken over een bijzonder gedenkteken of een asbestemming kiezen.

Troost bieden                                                   

Mensen die rouwen, verlangen er vaak naar op de één of andere manier getroost te worden. Na een intens verdriet en de daarbij horende rouw, moet er worden geleerd te leven in een wereld zonder de ander. Verdriet, en dus ook rouw, is niet enkel met gezond verstand te bevatten maar heeft een eigen vorm van communicatie. Troost is zeer welkom. Het is vaak vooral de troost die komt van de nabijheid van anderen. Maar ook uit bijvoorbeeld het wandelen in de natuur en van onze huisdieren kun je troost ontvangen.

Tijdens mijn opleiding heb ik een scriptie geschreven waarbij ik heb onderzocht hoe deze vormen van troost (esthetische troostvormen) werken na het verlies van een naaste en hoe deze vorm van troost een bijdrage kan leveren aan het rouwproces. Bij deze esthetische troostvorm gaat het niet alleen om het uiten van gevoelens, maar gevoelens krijgen hierin een bepaalde vorm.

In deze scriptie (klik hier) heb ik daarom aandacht willen besteden aan vormen van troost die zonder woorden zijn. Beelden, de wind in je haren en een arm om je heen, kunnen soms zo veel meer betekenen dan woorden ooit zeggen kunnen.