Aandacht en tijd na afscheid

Opbaren

Het opbaren van een overleden dierbare is een laatste periode van nabij zijn, van afscheid nemen, van zien en voelen. Samen met u creëren wij een sfeer die past bij de overledene. U kunt elk moment van de dag en naar eigen behoefte bij uw dierbare zijn. Zo is er gelegenheid voor ontmoeting en troost.

Na de laatste verzorging wordt uw dierbare opgebaard, dit kan in de eigen omgeving, in een rouwcentrum maar vaak ook in een andere omgeving zoals bij een vereniging of kerk. Een combinatie hiervan is ook mogelijk.

De manier waarop iemand opgebaard wil worden is altijd heel persoonlijk. Zo kan dit op een bed, in een kist of op een opbaarplank. Opbaren in een lijkwade kan ook, het is namelijk toegestaan om te worden gecremeerd of begraven zonder kist. ‘Natuurlijk’ opbaren behoort ook tot de mogelijkheden. Of kiest u voor thanatopraxie? Wat waren de wensen van de overledene en sluit dit aan bij hoe u zich voelt als nabestaanden?

Thuis opbaren, in de eigen omgeving

Voor veel mensen is het een prettig idee dat hun dierbare nog enige tijd thuis is. Vaak ook is het de vooraf uitgesproken wens van de overledene nog enige tijd thuis te blijven. Opbaren op de kamer van de overledene is ook mogelijk in diverse verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Opbaren in de eigen omgeving kunnen wij op verschillende manieren, geheel naar uw wens, vorm geven. Als iemand thuis blijft kan dat op een bed, een opbaarplank of in een kist.

In een rouwcentrum (uitvaartcentrum) opbaren

Het kan zijn dat thuis opbaren om praktische redenen niet mogelijk is, of dat men bewust kiest voor opbaren buitenshuis. Samen met u bekijken we dan waar er in uw omgeving een geschikte ruimte is die bij de wensen van uw dierbare en uw wensen past. Ook hier kunt uw een eigen sfeer creëren.

In rouwcentra moet soms een afspraak gemaakt worden om uw dierbare te bezoeken. Uitvaartcentra hebben wel steeds vaker een 24 uurs kamer. Uw dierbare wordt dan opgebaard in een eigen kamer waar u als nabestaanden altijd toegang toe heeft. Nabestaanden krijgen een code of sleutel van deze kamer en kunnen zodoende hier dag en nacht terecht.

Niet opbaren

Een enkele keer wordt er voor gekozen om een dierbare niet op te baren. Vaak is het een weloverwogen keuze, soms is er geen andere mogelijkheid maar ook dan behoort een verblijf thuis, een rouwcentrum of een andere locatie tot de mogelijkheden.

Thanatopraxie

Er kan ook een lichte balseming (thanatopraxie) toegepast worden, mocht u ervoor kiezen om uw dierbare op te baren zonder koeling. Estia Uitvaarten kan u hierover meer uitleg geven.

Estia Uitvaarten, thuis opbaring