Aandacht en tijd na afscheid

Wat te doen na overlijden?

1.  Neem de tijd.

Wanneer een dierbare overlijdt maakt dit een diepe indruk. U denkt misschien dat er dan direct van alles geregeld moet worden. Wanneer een dierbare, onder normale omstandigheden, overlijdt is er geen reden voor haast. U hoeft niet direct te handelen. Neem de tijd om stil te staan bij wat er is gebeurd. U kunt gerust nog even bij uw naaste gaan zitten of andere familie en vrienden op de hoogte stellen.

2. De huisarts op de hoogte stellen.

Is uw dierbare thuis overleden, bel dan de huisarts (overdag) of de huisartsenpost 0900-0598 (’s avonds en in het weekend). Indien het overlijden in een ziekenhuis of andere zorginstelling heeft plaatsgevonden, dan wordt de arts door het verplegend personeel ingeschakeld. De arts stelt het overlijden vast en geeft aan u een verklaring van overlijden.

3. Neem contact op met Estia Uitvaarten.

Nadat de huisarts de verklaring van overlijden aan u heeft afgegeven belt u Estia Uitvaarten. Dit mag natuurlijk ook eerder maar zonder de verklaring van overlijden kan en mag Estia Uitvaarten niets doen. Voor het melden van een overlijden ben ik dag en nacht bereikbaar. We overleggen dan op welk tijdstip ik bij u ben. Mochten we nog niet eerder kennis met elkaar hebben gemaakt dan nemen we eerst de tijd om dit te doen. Zodoende creëren we ook rust en ruimte om samen naar de vervolgstappen te kijken. De aandacht gaat bij het eerste bezoek na overlijden uit naar de laatste verzorging van de overledene. In de dagen tussen overlijden en uitvaart hebben we iedere dag persoonlijk contact.

estia Uitvaarten, neem de tijd

Estia Uitvaarten, laatste verzorging bij overlijden

4. Opzoeken en klaarleggen:
 • Identiteitsbewijs van de overledene.
 • Trouwboekje (indien aanwezig).
 • Identiteitsbewijs van de opdrachtgever voor de uitvaart.
 • Voor de verzorging: bijvoorbeeld onder- en bovenkleding, sieraden, bril, kunstgebit en foto’s.
 • Mogelijke polissen van de uitvaartverzekering.
 • Uitvaartwensen die zijn achtergelaten door de overledene.
 • Nagaan of er een testament is.
5. Vervolgens nadenken over:
 • Het verzorgen en aankleden van uw dierbare. U mag dit zelf doen, het aan mij overlaten of we kunnen het samen doen.
 • Waar wilt u uw dierbare opbaren? Thuis, in een rouwcentrum of een andere locatie.
 • De rouwkaart. Nadenken over de tekst en eventuele foto.
 • De invulling van de uitvaart. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld locatie, muziek, sprekers etc.